Sola Reparatieservice

SOLA Reparatieservice

kruislijnlaser

Sinds de start van ons bedrijf in 1998 bent u bij ons al aan het juiste adres voor SOLA meetinstrumenten zoals kruislijnlasers, rotatielasers maar ook waterpassen. Maar u kunt ook bij ons ook terecht voor onderhoud, reparatie en kalibratie van deze gereedschappen met de SOLA Reparatieservice

Een laser is een stuk precisie gereedschap, tegenwoordig maakt lasertechniek het mogelijk om snel en eenvoudig nauwkeurig te werken. Het is een handig hulpmiddel wat toegepast kan worden bij installatie en montage werkzaamheden of het uitzetten van bekistingen en funderingen. Toch kan het gebeuren dat tijdens het werk of bij het vervoer een laser minder accuraat wordt. Laat daarom uw gereedschap (kalibreren) en waar nodig bij stellen (justeren) zodat u altijd goed werk aflevert.

Voor het verlenen van deze dienst hebben we in eigen beheer een volledig nieuw kalibratiecentrum opgezet. In dit kalibratiecentrum zijn faciliteiten om uw kruislijn- en rotatielasers te kalibreren.

Heeft u een SOLA laser of ander gereedschap en wilt u deze laten repareren of kalibreren?! Neem dan contact met ons op voor een afhaal afspraak of informatie!

Lees hier meer over het kalibreren van laser en meetapparatuur!


Depuis le début de notre entreprise en 1998, vous êtes au bon endroit pour les instruments de mesure SOLA tels que les lasers à lignes croisées, les lasers rotatifs, mais aussi les niveaux à bulle. Vous pouvez également compter sur nous pour l’entretien, la réparation et l’étalonnage de ces outils grâce au service de réparation SOLA.

Un laser est un outil de précision, de nos jours la technologie laser permet de travailler rapidement et précisément. C’est un outil pratique qui peut être utilisé pour les travaux d’installation et de montage, ou pour l’implantation de coffrages et de fondations. Cependant, il peut arriver qu’un laser devienne moins précis pendant le travail ou lors du transport. C’est pourquoi il est recommandé de faire calibrer vos outils (calibrage) et de les ajuster au besoin (ajustage) afin de garantir des résultats toujours précis.

Pour fournir ce service, nous avons mis en place en interne un tout nouveau centre d’étalonnage. Dans ce centre d’étalonnage, nous disposons d’installations pour étalonner vos lasers à lignes croisées et rotatifs.

Si vous possédez un laser SOLA ou un autre outil et que vous souhaitez le faire réparer ou étalonner, veuillez nous contacter pour prendre rendez-vous pour l’enlèvement ou pour obtenir des informations !

En savoir plus sur l’étalonnage des lasers et des instruments de mesure ici! (Neerlandais)


LET OP!! Digitale waterpassen van Sola kunt u zelf kalibreren! Veel problemen kunt u zelf oplossen door de instructies van deze video te volgen. Voor uitgebreide instructie, raadpleeg de meegeleverde handleiding.
Aanmelden Sola Reparatieservice/ Formulaire de Sola Service Réparation
Vul het onderstaand formulier zoveel mogelijk in. U ontvangt hiervan een bevestiging op het aangegeven mailadres. Voeg altijd een uitdraai van deze mail bij uw gereedschap. Heeft u hulp nodig bij het invullen of andere vragen, bel gerust met ons op tel: (+31)0412-617299. Veuillez remplir le formulaire ci-dessous autant que possible. Vous recevrez une confirmation à l’adresse e-mail indiquée. Joignez toujours une impression de ce courriel à votre outil. Si vous avez besoin d’aide pour remplir le formulaire ou si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à nous appeler au numéro suivant : (+31)0412-617299. Nous pouvons vous assister en néerlandais et en anglais.
Merk / Type
indien van toepassing / le cas échéant
Wij vermelden dit nummer in alle communicatie en op uw factuur. / Nous indiquons ce numéro dans toutes les communications et sur votre facture.
Wij gebruiken dit e-mailadres voor prijsopgaves en communicatie mbt. uw reparatieopdracht / Nous utilisons cette adresse e-mail pour des devis et des communications concernant.
*mogelijk verzendkosten van toepassing. Voeg altijd een uitdraai van dit formulier of de bevestigings e-mail bij uw gereedschap. / Des frais d’expédition peuvent s’appliquer. Veuillez toujours inclure une impression de ce formulaire ou du courriel de confirmation avec votre outil.
*onze verkoop- en leveringsvoorwaarden en privacy statement zijn op deze site terug te vinden en/of worden op verzoek vestrekt. / Nos conditions de vente et de livraison et notre déclaration de confidentialité peuvent être consultées sur ce site et/ou sont fournies sur demande.

Referentie Sola Reparatieservice: SOLA.AT

Home » Service » SOLA Reparatieservice
MG Service

Openingstijden

Dag Open
Ma – Vrij 08u00 – 17u30
Za 08u30 – 12u30
Zo Gesloten